23.04.2012 18:18

Festival českých filmů / festival of czech films

23.4. - 28.4. 2012 Plzeň - Filmový festival Finále je každoroční soutěžní a bilanční přehlídkou českých dlouhometrážních hraných filmů, k níž přibyla i soutěž dokumentárních filmů. Během jednoho týdne je u nás promítnuta veškerá dlouhometrážní hraná produkce a výběr toho nejlepšího a nejzajímavějšího z dokumentů. Celý filmový týden je pak doplněn projekcemi dalších českých filmů v nejrůznějších sekcích a retrospektivách, doprovázených besedami se zajímavými tvůrci.


V rámci doprovodných akcí jsou připraveny další exkurze do historie, současnosti i budoucnosti české kinematografie - ať už v rámci tradičních či nových sekcí. Opět připomeneme významná výročí některých jubilantů, výrazné počiny české kinematografie, profily filmových škol a diskuse o nejrůznějších filmových tématech. Ojedinělou akcí nadále zůstává Panel filmových projektů, kde tvůrci představí svá připravovaná filmová díla v nejrůznější fázi vzniku. Z doprovodných nefilmových akcí jsou připraveny opět koncerty, výstavy a další zajímavá setkání připomínající, že hlavní festivalové město Plzeň je zároveň městem, které dalo jméno i pivu.

 

Finále is a competitive and comprehensive overview of Czech feature-length films. Some years ago the Czech documentary competition was also introduced. During one week, the complete full-length feature film production and a selection of the most successful and interesting documentaries will be screened in traditional screening venues. The whole film week is completed by screenings of further Czech films in various sections and retrospectives, accompanied by discussions with interesting filmmakers.

Further excursions into the history, presence and future of Czech cinematography are prepared in the framework of festival accompanying events - in both traditional and new sections. Again we will commemorate the significant anniversaries of several jubilees, distinct achievements of Czech cinematography, film school profiles and discussions on various film topics. The panel of upcoming films remains the unique event of the festival program. Individual filmmakers will present their film projects whether in initial stages or postproduction. Among non-film accompanying events, there will also be concerts, exhibitions and interesting meetings reminding all that the main festival city of Pilsen is at the same time the city, which gave its name to beer.

 

Text byl převzat ze stránek:

https://www.filmfestfinale.cz/en/about-the-festival/

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Hostel River

Černická 12 Plzeň 30100 Loc: 49°44'21.533"N, 13°22'50.699"E

GSM: 00420 774 082 790 00420 777 082 792